Bedrijfsonderzoek

Een van de snelst groeiende misdaadfenomenen is bedrijfsfraude. Daarom is het aangewezen bij vermoeden van diefstal, fraude, namaak, oplichting, bedreiging en afpersing actie te ondernemen. Waar de politie bij haar rechercheonderzoek focust op misdrijven is de taakstelling van de privédetective veel ruimer. Naast strafrechtelijke inbreuken kan hun opdracht ook betrekking hebben op bepalingen uit het burgerlijk recht, het arbeidsrecht, overeenkomsten tussen werkgever en werknemers (bedrijfspolicy), persoonlijke aangelegenheden, etc. Als onderneming kan u concrete maatregelen nemen om een herhaling van het incident te voorkomen. Doorslaggevend bewijs is dan de sleutel om gerechtelijke stappen te ondernemen. Wij onderzoeken de feiten zeer discreet.

onderzoeksdaden uitgevoerd door Jeurissen investigations

Misbruik & Fraude

Misbruik kent een brede definitie en staat voor het laakbare gebruik van iets voor een doel waarvoor het niet bedoeld is. Fraude is een vorm van bedrog...

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding wordt als bepaling opgenomen in de arbeidsovereenkomst met als doel de werkgever te beschermen in zijn commerciële belangen...

Antecedentenonderzoek

Op het moment dat een persoon solliciteert voor een baan bij de overheid, is het uitvoeren van een antecedentenonderzoek vast onderdeel van de sollicitatie...

Merkfraude

Merkfraude of merkenfraude is het illegaal gebruiken van geregistreerde merknamen of - logo's. Het namaken van duurdere en exclusieve goederen is populair...

Computerfraude

Computerfraude is de verzamelnaam voor alle vormen van fraude waarbij gebruik gemaakt wordt van de computer. Het zonder toestemming kopiëren, verwijderen...

Computeranalyse

Elk gezin beschikt over één of meerdere personal computers, voorzien van een internetaansluiting. Kinderen groeien op in een digitale wereld...

Recuperatie Leasingvoertuigen

Bedrijfsvoertuigen moeten gelokaliseerd worden, voor om het even welke reden. Tegenwoordig gebeurt dit meestal met behulp van een GPS-systeem...

Bedrijfsspionage

Bedrijfsspionage wordt nog te vaak afgedaan als iets voor complotdenkers, fantasten en Fortune 500 bedrijven. In werkelijkheid is het al lang realiteit...

Solvabiliteit

Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans. De vraag is of de onderneming voldoende eigen vermogen...

Absenteïsme

Absenteïsme is langdurige of vaak voorkomende afwezigheid, meestal wegens ziekte of door kort frequent ziekteverzuim. De werknemer verschijnt niet op...

Personeelscontrole

Personeelscontrole kan nodig zijn bij verschillende zaken. Hieronder een aantal voorbeelden. Vertegenwoordigers of accountmanagers, blijken niet altijd...

CV Onderzoek

Op het moment dat een persoon solliciteert voor een baan bij de overheid, is het uitvoeren van een CV onderzoek vast onderdeel van de sollicitatieprocedure...

Controle Vertegenwoordiger Baanpersoneel

Baanpersoneel, zoals een vertegenwoordiger of accountmanager, blijkt niet altijd om te kunnen gaan met de vrijheid en verantwoordelijkheid van de functie...

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be