Controle vertegenwoordiger baanpersoneel

Baanpersoneel, zoals een vertegenwoordiger of accountmanager, blijkt niet altijd om te kunnen gaan met de vrijheid en verantwoordelijkheid van de functie. Een bezoek aan de kapper of ander privebezoek in de tijd van de werkgever, een te lange lunch of zelfs activiteiten voor een eigen bedrijf komen voor. De directe supervisie van de werkgever in relatie tot het op tijd beginnen van de werkdag evenals het eindigen van het werk ontbreekt, waardoor het structureel korter werken heel eenvoudig wordt. Steeds meer bedrijven zien de voordelen van het uitvoeren van (preventief) controle en onderzoek. Ingeval het baanpersoneel vooraf wordt geïnformeerd, draagt dit op zichzelf al bij aan het terugdringen van de tijdsfraude. Voor elk bedrijf met personeel op de baan kan het uitvoeren van (preventieve) controle rendabel zijn. Ook als er sprake is van concrete aanwijzingen voor een onjuiste tijdsbesteding kan Jeurissen Investigations u desgewenst van dienst zijn bij de uitvoering van onderzoek en bezorgt u een gedetailleerd rapport.

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be