Absenteïsme

Absenteïsme is langdurige of vaak voorkomende afwezigheid, meestal wegens ziekte of door kort frequent ziekteverzuim. De werknemer verschijnt niet op zijn arbeidspost of werk en geeft daarvoor als reden 'ziekte' op. Of er werkelijk sprake is van ziekte, is niet altijd duidelijk. Wanneer de werknemer zich 'ziek' meldt zonder ziek te zijn, is er sprake van zwart verzuim of onwettige afwezigheid. Grijs verzuim, duidt op de ziektemelding op grond van reële klachten, waarbij het echter twijfelachtig blijft of de werknemer volledig of gedeeltelijk niet tot werken in staat is. Is een werknemer weliswaar aanwezig, maar niet of onvoldoende productief, wordt dit ook wel aangemerkt als grijs verzuim. Onderzoeksresultaten wijzen uit dat werknemers met een hoger gemiddeld ziekteverzuim minder gemotiveerd zijn voor de eigen functie en zich doorgaans minder betrokken voelen bij de organisatie waarvoor zij werken. Ze spreken zich kritischer uit over het management en zijn globaal minder tevreden. Dat absenteïsme in alle opzichten, met welke reden dan ook, het bedrijfsleven en de overheid jaarlijks enorme geldbedragen kost, behoeft geen toelichting. Jeurissen Investigations brengt absenteïsme, waarbij het vermoeden van zwart en grijs verzuim bestaat, voor u in kaart en rapporteert u de werkelijke feiten en omstandigheden.

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be