Burgerlijk Onderzoek

U hebt recht op de waarheid

De waaier aan burgerlijke opdrachten is zeer ruim geworden en gaat veel verder dan het vaststellen van overspel. Anders dan bij de politie moet er niet altijd een misdrijf aan de oorsprong liggen van een onderzoek of opsporing. Het volstaat dat er zich een gebeurtenis of feit heeft voorgedaan die, gezien het recht of belang, dient te worden onderzocht. Zo kan er beroep worden gedaan wanneer er sprake is van het niet naleven van een contract, verdwenen, verloren of gestolen goederen . Andere aspecten van handelingsgerichte recherchemethodes zijn onderzoeken naar burgerlijke staat, moraliteit en gedragingen van personen. Vaak kan de tussenkomst van een detective veel leed voorkomen. Toch blijft de drempel hoog om met privéproblemen naar buiten te komen en de stap te zetten naar een recherchebureau. Wij staan garant voor een discrete en efficiënte aanpak, in uw belang en dat van uw gezin.

Onze Diensten

Stalking

Indien er sprake is van het stelselmatig lastigvallen van een persoon, door die persoon te achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze te contacteren...

Moraliteitsonderzoek

U of één van uw kinderen ontmoet een nieuwe partner. De ontluikende relatie ziet er veelbelovend uit. En toch vertelt uw gevoel u dat er iets niet klopt...

Drugsgebruik

Concentratieproblemen en slechte schoolresultaten, agressief gedrag, een verstoord dag-/ nachtritme en sterk verminderde eetlust kunnen wijzen op de symptomen...

Vriendenkring doorlichten

Is er sprake van oprechte verliefdheid of is de nieuwe vriend van mijn dochter misschien een loverboy? Verdient mijn zoon werkelijk zoveel op zaterdag...

Pesterijen

Met de term pesten wordt het gedrag bedoeld waarin één persoon herhaald en gedurende langere periode door één of meerdere anderen bejegend wordt op...

Verdwenen/Vermiste Personen

Is een persoon volkomen onverwacht verdwenen uit zijn eigen veilige en vertrouwde omgeving en is het langere tijd onbekend waar deze persoon verblijft...

Zwartwerk

Zwartwerk is het tegen betaling verrichten van arbeidsactiviteiten waarbij noch de werkgever noch de werknemer belasting en sociale zekerheidspremies...

Opsporen Ongewenste Apparatuur

Toch is het niet ondenkbaar dat uw telefoongesprekken worden getapt, uw laptop gehacked of zelfs beeldmateriaal, in de vorm van foto’s of video-opnamen...

GPS Vehicle Tracking

Het global positioning system (GPS) is de commerciële naam voor een wereldwijd satellietplaatsbepalingssysteem dat vanaf 1967 werd ontwikkeld voor gebruik...

Computeranalyse

Elk gezin beschikt over één of meerdere personal computers, voorzien van een internetaansluiting. Kinderen groeien op in een digitale wereld...

Hoede- en Bezoekrecht

Sedert de wet van 1995 is co-ouderschap bij echtscheiding de regel. Voor 1995 werd door de rechter het "hoederecht" over de kinderen aan één van beide...

Voorhuwelijksonderzoek

Wilt u zekerheid over de keuze van uw toekomstige partner of dat van uw zoon of dochter? Heeft u twijfels? Jeurissen Investigations kan deze twijfels...

Overspel

Echtbreuk of overspel is de schending van de huwelijkstrouw. Het is een begrip dat gebruikt wordt in de burgerlijke wetgeving, de jurisprudentie en in...

Alimentatie

Na een echtscheiding zijn ex-echtgenoten wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. De partner die aantoonbaar geen of nauwelijks nog inkomen heeft...

Parentale Ontvoering

Ontvoering, kidnapping of kidnap is het, tegen iemands zin, wederrechtelijk verplaatsen van een persoon. De term wordt in het algemeen gebruikt wanneer...

Computerfraude

Computerfraude is de verzamelnaam voor alle vormen van fraude waarbij gebruik gemaakt wordt van de computer. Het zonder toestemming kopiëren, verwijderen...

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be