Personeelscontrole

Personeelscontrole kan nodig zijn bij verschillende zaken. Hieronder een aantal voorbeelden. Vertegenwoordigers of accountmanagers, blijken niet altijd om te kunnen gaan met de vrijheid en verantwoordelijkheid van hun functie. Een bezoek aan de kapper of ander privebezoek in de tijd van de werkgever, een te lange lunch of zelfs activiteiten voor een eigen bedrijf komen voor. Lees meer...... Absenteïsme is langdurige of vaak voorkomende afwezigheid, meestal wegens ziekte of door kort frequent ziekteverzuim. De werknemer verschijnt niet op zijn arbeidspost of werk en geeft daarvoor als reden 'ziekte' op. Of er werkelijk sprake is van ziekte, is niet altijd duidelijk. Wanneer de werknemer zich ziek meldt zonder ziek te zijn, is er sprake van zwart verzuim of onwettige afwezigheid. Lees meer......

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be