Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding wordt als bepaling opgenomen in de arbeidsovereenkomst met als doel de werkgever te beschermen in zijn commerciële belangen. De werknemer wordt hierdoor beperkt om na afloop van het dienstverband concurrerende werkzaamheden te verrichten. Niet in alle gevallen overziet de werknemer de consequenties van het tekenen voor een concurrentiebeding. Op het moment dat hij of zij vertrekt, is men alleen bezig met de nieuwe job. Vaak achteraf blijken de mogelijkheden om dezelfde werkzaamheden te verrichten beperkt of zelfs niet mogelijk. De mogelijkheid bestaat dat de werknemer achteraf klanten actief benadert of de kennis van het bedrijf gebruikt om een betere positie te krijgen bij een andere werkgever. In hoeverre u zich kunt beroepen op het concurrentiebeding en hoe lang een concurrentiebeding mag duren, zijn vragen die u zich mogelijk stelt. En kan er sprake zijn van (onrechtmatige) concurrentie, ook als er geen afspraken op papier zijn vastgelegd. Het niet nakomen van concurrentiebepalingen is voor u als werkgever soms zelfs lastig aan te tonen. Leg uw vragen voor aan Jeurissen Investigations. Zij kunnen u behulpzaam zijn bij de het zoeken naar de antwoorden en kunnen, in overleg met u, overgaan tot onderzoek om de juiste bewijslast te verzamelen.

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be