Recuperatie Leasevoertuigen

Bedrijfsvoertuigen moeten gelokaliseerd worden, voor om het even welke reden. Tegenwoordig gebeurt dit meestal met behulp van een GPS-systeem. In sommige gevallen worden ondernemingen op last van de verzekeraar verplicht om het wagenpark uit te rusten met GPS, bijvoorbeeld ingeval frequent routes worden afgelegd naar risicogebieden. In voorkomende gevallen kan gevraagd worden om voertuigen (tijdelijk) van een GPS -systeem te voorzien, bijvoorbeeld om een beeld te krijgen van de dagindeling van een persoon of groepering. Eveneens wordt ‘tracking and tracing’ middels GPS toegepast bij mogelijke verduistering van voertuigen met als doel deze terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaar. Jeurissen Investigations kan u desgewenst helpen met de recuperatie van uw lease voertuigen, u adviseren met gebruik van GPS-toepassingen en beschikt over de knowhow in relatie tot ‘tracking and tracing’ van voertuigen én de bestuurders.

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be