Hoede- en bezoekrecht

Sedert de wet van 1995 is co-ouderschap bij echtscheiding de regel. Voor 1995 werd door de rechter het "hoederecht" over de kinderen aan één van beide ouders toegekend, de ander had in de regel "bezoekrecht". Bij co-ouderschap blijven beide ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen en nemen samen belangrijke beslissingen zoals de keuze van de school en medische behandelingen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de rechter "exclusief" ouderschap toewijzen aan één van de ouders, bijvoorbeeld bij mishandeling of zware verwaarlozing. Los daarvan staat de regeling voor het verblijf van de kinderen. Dit kan bij één van de ouders zijn, met een bezoekregeling voor de andere ouder, of een alternerend systeem (per week, maand of enkel de weekends). Ingeval de afspraken zoals gerechterlijk zijn opgelegd, voor zowel het hoederecht als voor het bezoekrecht, door één van de ouders niet wordt gerespecteerd of gerechterlijke uitspraken omtrent de regeling niet worden nagekomen, kan Jeurissen Investigations gevraagd worden de benadeelde ouder bij te staan. In alle gevallen handelt Jeurissen Investigations in het belang van het kind. Met andere woorden, het welzijn en de veiligheid van het kind gaan boven alles.

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be