Vriendenkring Doorlichten

Is er sprake van oprechte verliefdheid of is de nieuwe vriend van mijn dochter misschien een loverboy? Verdient mijn zoon werkelijk zoveel op zaterdag dat hij zich die dure scooter kan veroorloven? Vragen die u zichzelf stelt bij de veranderingen in het uiterlijk, het gedrag of het uitgavepatroon van uw zoon of dochter. Plotselinge wijzigingen in de belangstelling of de samenstelling van de vriendenkring kunnen aanleiding zijn ons te vragen om de omgevingsfactoren van uw kind nader in beeld te brengen en te rapporteren. Liegen, spijbelen of erger, strafrechtelijk verwijtbare feiten, zijn van invloed op de persoonlijke ontwikkeling en de toekomst van uw kind. Middels discrete observatie brengen wij de activiteiten van uw kinderen, de vriendenkring en het milieu waarin zij zich bevinden in kaart.

Content

More

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be