Stalking

Indien er sprake is van het stelselmatig lastigvallen van een persoon, door die persoon te achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze te contacteren en soms ook te bedreigen, spreken we van ‘stalking’. Het woord stalking komt van het Engelse woord 'to stalk', wat 'besluipen' betekent.

In het Belgisch Strafwetboek wordt het met belaging aangeduid (van het werkwoord 'belagen', 'in het nauw brengen'). Stalking kan strafbare feiten inhouden of tot strafbare feiten leiden, zoals vandalisme, laster, smaad, mishandeling of bedreiging.

In veel, wellicht zelfs de meeste gevallen, gaat het om feiten die op zichzelf genomen niet strafbaar zijn, zoals het toesturen van cadeaus, achtervolgen, bespieden, opbellen, het versturen van brieven of e-mails.

Ofschoon deze activiteiten niet illegaal zijn, is het contact voor de gestalkte ongewenst en is bovendien de frequentie van het gedrag zeer hoog.

Content

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be