Solvabiliteit

Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans. De vraag is of de onderneming voldoende eigen vermogen heeft om in geval van liquidatie alle verstrekkers van vreemd vermogen hun leningen terug te betalen. Wordt het eigen vermogen te klein, of zelfs negatief doordat er met verlies wordt gewerkt, dan zijn de vermogensverhoudingen verstoord. De solvabiliteit is dan onvoldoende om kredietverschaffers en leveranciers het nodige vertrouwen te geven. Jeurissen Investigations kan de vraag, of uw afnemers en samenwerkingspartners over voldoende solvabiliteit beschikken, voor u beantwoorden.

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be