Pesterijen

Met de term pesten wordt het gedrag bedoeld waarin één persoon herhaald en gedurende langere periode door één of meerdere anderen bejegend wordt op manieren die leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden. Dit kan variëren van woordgrapjes tot structureel (fysiek) geweld en afpersing. De meest bekende verschijningsvormen van pesterijen zijn het pesten op school en op de werkvloer (mobbing). Maar ook daarbuiten kan pesten voorkomen, zoals bijvoorbeeld op straat, universiteiten en hogescholen, binnen verenigingen of tussen buurtbewoners. Pesten is structureel en brengt het slachtoffer tot wanhoop en kan, in enkele gevallen, zelfs leiden tot zelfmoord. Pesten is een universeel, niet-cultuurgebonden verschijnsel. Pesten kan verbaal, fysiek of elektronisch van aard zijn. De laatste vorm, cyberpesten, heeft sinds de intrede van het internet en bedrijfs- en schoolservers een hoge vlucht genomen.

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be