Moraliteitsonderzoek

U of één van uw kinderen ontmoet een nieuwe partner. De ontluikende relatie ziet er veelbelovend uit. En toch vertelt uw gevoel u dat er iets niet klopt of zijn er zelfs concrete aanwijzingen die nader onderzoek vragen. Bij een moraliteitsonderzoek wordt de achtergrond van het individu, de handelingen en gedragingen in beeld gebracht en getoetst in hoeverre deze in de maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien. Ook in relatie tot het sluiten van zakelijke overeenkomsten, bij bedrijfsovername en/of –fusie, wordt moraliteitsonderzoek ingezet om de integriteit en betrouwbaarheid van de toekomstige zakenpartner of vennoot te onderzoeken en mogelijke (financiële) risico’s op voorhand uit te sluiten.

Content

Jeurissen Investigations kan u helpen deze onderzoeksdaden te stellen en de integriteit en waarheid aan het licht te brengen.

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be