Misbruik en Fraude

Misbruik kent een brede definitie en staat voor het laakbare gebruik van iets voor een doel waarvoor het niet bedoeld is. Fraude is een vorm van bedrog; de zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. In beide gevallen gaat het om opzettelijk handelen, met het oogmerk om economisch voordeel te behalen en veelal is er sprake van onrechtmatig of onwettig handelen. De ervaring leert dat misbruik en fraude in alle bedrijfstakken voorkomt, meerdere vormen kent en jaarlijks zorgt voor een enorme schadepost. Wellicht heeft u de neiging te veronderstellen dat fraude en misbruik in uw organisatie niet voorkomt? Niets is echter minder waar. Maar wat doet u als u vermoedt dat het zich wel degelijk voordoet? De arbeidsrechterlijke bescherming van werknemers en de beperkte bereidheid van de collega's om u bij te staan met informatie, kunnen u belemmeren in het doen van onderzoek. Bovendien wordt bij een ontslagzaak kritisch gekeken naar uw rol als werkgever, hoe u te werk bent gegaan en op welke wijze u bewijsmateriaal heeft verkregen. U moet er toch niet aan denken dat u omwille van 'vormfouten' verplicht wordt gesteld de betrokken werknemer in dienst te houden? Professionele ondersteuning bij onderzoek naar misbruik en fraude is bijna een must geworden. Jeurissen Investigations kent de wet- en regelgeving in relatie tot het verzamelen van rechtmatig verkregen bewijsmateriaal als geen ander. Wij zijn u graag van dienst en zorgen ervoor dat u een zaak heeft die sterk staat.

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be