Merkfraude

Merkfraude of merkenfraude is het illegaal gebruiken van geregistreerde merknamen of - logo's. Het namaken van duurdere en exclusieve goederen is populair. De producenten gaan uit van de drang bij de afnemers om te kunnen pronken met een merk of logo tegen slechts een fractie van de originele prijs. In veel voorkomende gevallen heeft merkfraude zelfs invloed op de verkoopcijfers van het origineel. In West-Europa is het vervaardigen en het bezit van namaak verboden en bestaat de mogelijkheid strafrechtelijke sancties op te leggen. In sommige landen is er echter sprake van 'gedoogbeleid' in relatie tot het kopiëren van ontwerpen en het vervaardigen van namaakgoederen. De vervaardiging van een kopie kan zo goed zijn uitgevoerd, dat het nauwelijks van het origineel te onderscheiden is. Sterker nog, fraudeurs zijn soms sneller in het lanceren van de kopie dan de ontwerper zelf. Genoeg redenen dus om tot ingrijpen over te gaan. Jeurissen Investigations is dé partner in het opsporen van merk- en ontwerpfraude en zorgt ervoor dat financiële gevolgschade wordt beperkt of zelfs wordt voorkomen.

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be