GPS vehicle tracking

Het global positioning system (GPS) is de commerciële naam voor een wereldwijd satellietplaatsbepalingssysteem dat vanaf 1967 werd ontwikkeld voor gebruik door de Amerikaanse strijdkrachten. Met GPS werd het voor het eerst mogelijk om vrijwel overal continu te kunnen navigeren. Tegenwoordig zijn met GPS uitgeruste auto’s niet meer weg te denken en inmiddels zijn vele typen mobiele telefoons eveneens voorzien van een GPS -module. De nauwkeurigheid varieert, afhankelijk van het gebruikte systeem en de omstandigheden, van enkele tientallen meters tot enkele centimeters. GPS biedt eveneens de mogelijkheid om na te gaan welke route een voertuig heeft afgelegd en kan realtime informatie geven over de locatie. Met uiterste precisie, wereldwijd. In sommige gevallen worden ondernemingen op last van de verzekeraar verplicht om het wagenpark uit te rusten met GPS, bijvoorbeeld ingeval frequent routes worden afgelegd naar risicogebieden. In voorkomende gevallen kan gevraagd worden om voertuigen (tijdelijk) van een GPS -systeem te voorzien, bijvoorbeeld om een beeld te krijgen van de dagindeling van een persoon of groepering. Eveneens wordt ‘tracking and tracing’ middels GPS toegepast bij mogelijke verduistering van voertuigen met als doel deze terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaar. Jeurissen Investigations kan u desgewenst adviseren over de diversiteit van GPS-toepassingen en beschikt over de knowhow in relatie tot ‘tracking and tracing’ van voertuigen én de bestuurders.

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be