Druggebruik en Verslaving

Concentratieproblemen en slechte schoolresultaten, agressief gedrag, een verstoord dag-/ nachtritme en sterk verminderde eetlust kunnen wijzen op de symptomen van een problematische puberteit. Echter, dergelijke symptomen kunnen eveneens duiden op de mogelijkheid van (overmatig) drank- en/of druggebruik. Het experimenteren met drank en/of drugs door jongeren tussen de 11 en 18 jaar komt op grote schaal voor. U als ouder, kent uw zoon of dochter als geen ander. Plotselinge en drastische veranderingen in het gedrag van uw kind, de belangstelling en de samenstelling van de vriendenkring kunnen aanleiding zijn ons te vragen om de omgevingsfactoren van uw kind nader in beeld te brengen en te rapporteren. Immers, tijdig ingrijpen, passende zorg en begeleiding voorkomt een structurele verslaving en onomkeerbare gezondheidschade, met alle gevolgen van dien.

Content

more to come

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be