Computerfraude

Computerfraude is de verzamelnaam voor alle vormen van fraude waarbij gebruik gemaakt wordt van de computer. Het zonder toestemming kopiëren, verwijderen of wijzigen van (data)bestanden, maar ook het toebrengen van schade aan computerprogramma’s of de beveiliging ervan, worden als vormen van computerfraude beschouwd en zijn strafbaar. De gemiddelde computergebruiker wordt steeds slimmer en het wordt steeds gemakkelijker om fraude te plegen. Waar voorheen computersystemen veelal werden gecontroleerd door de mens, is geautomatiseerde beveiliging van systemen gemeengoed geworden. Hierdoor blijft computerfraude vaker en langer onopgemerkt. Computerfraude komt in alle bedrijfstakken voor en kent zeer uiteenlopende daders; van professionele hackers tot de gewone werknemer die onopvallend vanaf zijn eigen werkplek zijn werkgever opzettelijk (financiële) schade toebrengt uit oogpunt van persoonlijk winstbejag. Jeurissen Investigations beschikt over de expertise om computerfraude op te sporen en u te leiden naar de dader of dadergroep, intern óf buiten uw organisatie.

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be