Computeranalyse

Elk gezin beschikt over één of meerdere personal computers, voorzien van een internetaansluiting. Kinderen groeien op in een digitale wereld; het gebruik van internet is gemeengoed geworden. Internetgamen, chatten, skypen en surfen zijn dagelijkse bezigheden voor jongeren en veelal onderhouden zij de contacten met hun vriendenkring via sociale networksites zoals Facebook. Internetactiviteiten zijn handig, nuttig en leveren bruikbare informatie op bij het maken van huiswerk of ten behoeve van de algemene ontwikkeling. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat één op de tien jongeren lijdt aan overmatig internetgebruik, ‘cyberverslaving’ genoemd. Men wil wel stoppen, maar kan het niet. Al bij een dagelijks internetgebruik langer dan twee uur per dag, ligt cyberverslaving op de loer. Helaas is de digitale snelweg ook ontdekt door personen met een heel andere, veelal verborgen, agenda. Cyberpesten is inmiddels een bekend fenomeen. Eveneens bestaat de kans dat uw kind of uw partner kennis neemt van extreme voorkeuren in relatie tot erotiek, geloofsovertuiging en spelletjes of zelfs in aanraking komt met personen die dergelijke extreme voorkeuren nastreven. In dat geval kan het gebruik van internet grote invloed hebben op het gedrag van uw kind of partner of zelfs zeer bedreigend zijn. Jeurissen Investigations adviseert bij de keuze van de software ter beperking van het internetgebruik. Ook ingeval de gebruikers zelf bedreven denken te zijn in de pogingen hun internetsporen te wissen, kan Jeurissen Investigations middels computeranalyse de internetcontacten en het surfgedrag van uw kinderen en partner inzichtelijk maken.

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be