Antecedentenonderzoek

Op het moment dat een persoon solliciteert voor een baan bij de overheid, is het uitvoeren van een antecedentenonderzoek vast onderdeel van de sollicitatieprocedure. Bij een antecedentenonderzoek wordt het privéleven en eventueel strafrechtelijk verleden van de sollicitant onderzocht. Steeds meer bedrijven gaan over tot het uitvoeren van dergelijk onderzoek, zeker op het moment dat men overweegt een sollicitant aan te nemen in een vertrouwensfunctie of sleutelpositie, waarbij deze persoon toegang krijgt tot vertrouwelijke gegevens of zelfs financiële bevoegdheden krijgt toebedeeld. De zwaarte van een antecedentenonderzoek varieert van het raadplegen van registers van bedrijven en instellingen tot het doen van onderzoek in de omgeving van de sollicitant en diens naaste familie en vrienden. Doel van het onderzoek is om na te gaan of de sollicitant ‘van onbesproken gedrag is’ en om de risico’s te inventariseren in hoeverre de persoon in kwestie zich mogelijk in een chantabele positie zou kunnen laten manouvreren. Jeurissen Investigations wisselt graag met u van gedachten over de mogelijkheden om referenten en antecedenten te onderzoeken en kiest met u de best passende invulling.

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be