Zwartwerk

Zwartwerk is het tegen betaling verrichten van arbeidsactiviteiten waarbij noch de werkgever noch de werknemer belasting en sociale zekerheidspremies afdragen. Loon waarover geen loonheffing is ingehouden wordt zwart loon genoemd. Vaak is hier sprake van loonbelastingfraude. De werknemers krijgen loon betaald zonder dat de werkgever de overheid hierover in kennis stelt. Dit kan gebeuren met medeweten van de werknemer. De werkgever kan hen zwart loon bieden dat hoger is dan het nettoloon dat ze anders zouden verdienen. Het komt ook voor dat de werkgever doet alsof het loon gewoon "wit" is. De loonbelasting verdwijnt dan in de zak van de werkgever. Vaak gaat het om zeer grote bedragen. Een andere reden voor het niet afdragen van loonheffingen kan zijn dat de werknemer illegaal, oftewel zonder arbeidsvergunning, in het land verblijft. De werkgever maakt dan geen melding van de loonbetaling, aangezien hij de werknemer zou verliezen door uitzetting en zelf beboet zou worden. Is de hoogte van uw verplichte alimentatiebedrag destijds bepaald op basis van het inkomen van uw toenmalige partner en vermoedt u dat uw partner inmiddels elders inkomsten geniet, verkregen door zwart loon? Meldt uw medewerker zich ziek, maar zijn er aanwijzingen dat de medewerker, eventueel met behulp van uw firmawagen en met gebruik van uw gereedschappen, elders zwart werkt? Jeurissen Investigations is in alle voorkomende gevallen de aangewezen partij voor het opsporen van loonbelastingfraude, danwel het stelselmatig ontduiken van wettelijke belastingafdrachten en sociale premies.

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be