Parentale ontvoering

Ontvoering, kidnapping of kidnap is het, tegen iemands zin, wederrechtelijk verplaatsen van een persoon. De term wordt in het algemeen gebruikt wanneer de ontvoerder iemand onttrekt aan zijn vertrouwde milieu en wegvoert naar een onbekende plaats. Ook het verplaatsen van een kind in opdracht van of door één van de ouders door onttrekking aan het ouderlijk gezag van de andere ouder , is een vorm van ontvoering. Men spreekt dan van kinderontvoering, kindontvoering, ouderlijke of parentale ontvoering. Parentale ontvoering heeft veelal een internationaal karakter. De ontvoerende ouder woont in een land waar de wet- en regelgeving op het vlak van ouderlijk gezag een andere invulling kent en ondoorzichtig is voor de achterblijvende ouder. De reisafstand, maar zeker ook het rechtsysteem in het land waar het kind verblijft, draagt bij aan de beperking van de directe contact- en invloedsfeer. De achtergebleven ouder is wanhopig, weet zich geen raad en heeft zelf geen idee waar hij of zij de zoektocht naar hun ontvoerde kind moet beginnen. Ook bij de vermoedens dat onvoering gaat plaatsvinden, kan Jeurissen Investigations starten met (internationaal) onderzoek . Wij kennen de weg en beschikken over het (internationale) partnernetwerk om parentale ontvoeringen te verijdelen, danwel tot een goed einde te brengen.

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be