Overspel

Echtbreuk of overspel is de schending van de huwelijkstrouw. Het is een begrip dat gebruikt wordt in de burgerlijke wetgeving, de jurisprudentie en in de huwelijksmoraal. Artikel 213 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek: "Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht; zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.” Hoewel overspel geen strafbaar feit meer is sinds 1987, kan de vaststelling ervan, bij echtscheiding, wel degelijk van invloed zijn op de gerechterlijke uitspraken omtrent de vermogensverdeling, hoede- en bezoekrecht en de alimentatieregeling. Voor degene die het overspel vermoedt, brengt deze gedachte vooral veel verdriet en onzekerheid met zich mee. Is er sprake van vluchtige erotische affaires of van een structurele buitenechtelijke relatie? Blijft de overspelige echtgeno(o)t(e) om andere redenen dan liefde en affectie met u getrouwd, bijvoorbeeld omdat een echtscheiding een te grote financiële impact zou hebben? Redenen genoeg om tot onderzoek over te gaan, maar schakel Jeurissen Investigations in om dit onderzoek voor u uit te voeren. Wij kennen als geen ander de wetgeving in relatie tot de vaststelling van overspel, evenals de mogelijke juridische consequenties. U kunt rekenen op onze persoonlijke betrokkenheid en (juridische) begeleiding, met respect voor u en uw omgeving.

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be