Logo

WELKOM BIJ JEURISSEN INVESTIGATIONS

Het detectivekantoor Jeurissen Investigations huisvest professioneel opgeleide en vergunde privédetectives.
Actief op nationaal en internationaal gebied en dit voor particuliere- en bedrijfsrecherche.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken leverde het kantoor de vereiste licentie af onder het nummer 14.1682.08.

Onmiddellijke inzetbaarheid, confidentialiteit, discretie en resultaatgericht werken is ons handelsmerk.
Elk onderzoek vindt plaats binnen een juridisch en deontologisch kader.
Alle technische en wettelijk toelaatbare middelen worden ingezet voor een objectieve waarheidsbevinding met als doel de ware toedracht van de gebeurtenissen vast te stellen.

Werkmethode van Jeurissen Investigations

Een eerste ontmoeting betreft een oriënterend gesprek, waabij u uw wensen kenbaar maakt en wij een analyse maken over wat u van ons kunt verwachten.
Dit gesprek is vrijblijvend en gratis.

Alvorens wij met het door u gewenste onderzoek starten worden de gemaakte afspraken en methodes beschreven in een overeenkomst,
zoals voorzien in de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective.
Hierin wordt o.a. vermeld: de geschatte tijdsduur, aanvang van het onderzoek, de kostprijs en een duidelijke opdrachtomschrijving.

Tijdens het onderzoek houden wij u, of een door u vooraf aangestelde persoon, op de hoogte.
Wij leveren de gevraagde overtuigingsstukken.
Indien nodig kan de opdracht tussentijds bijgestuurd worden.


Vanzelfsprekend maken we tijdens het onderzoek gebruik van de meest moderne en effectieve technieken om tot een succesvol eindresultaat te komen.

Ethiek

Wij zullen tijdens een onderzoek de morele normen en waarden hanteren die maatschappelijk en volgens wetgeving toelaatbaar en aanvaardbaar zijn.
Geweld is hier nimmer onderdeel van.
Al onze detectives hebben een geheimhoudingsplicht en wij verstrekken geen informatie aan derden.
Het door ons uitvoeren van de werkzaamheden op een voor de opdrachtgever zo effectief en voordelig mogelijke wijze.


Laatste Nieuws

I'm for truth, no matter who tells it. I'm for justice, no matter who it's for or against.

- Malcom X -


Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be